Gynsam

Gynsams vision

Gynsam vill se en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras anhöriga.

Några av de frågor vi driver:

- att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
- att alla, oavsett var du bor, skall ha tillgång till det bästa inom gyncancervård
- att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
- att alla skall erbjudas rehabilitering

Gynsams nya symbol

Följ oss gärna på Facebook

Gynsamposten

Gynsamposten nr 2 har precis kommit ut och det har blivit några tryckfel. Bland annat står det mars på framsidan, det ska naturligtvis vara juni. Vi beklagar detta och hoppas på överseende.

Undersökning om ineffektivitet i vården

Just nu behöver vi din hjälp i kampen mot ineffektiviteten i cancervården. Det är ett All.Can-initiativ där ECPC hjälper till med spridningen av denna mycket viktiga globala undersökning för att få en djupare förståelse av patienternas erfarenhet när man administrerar cancervård.

Resultatet av denna studie är att kunna upptäcka och sedan påvisa ineffektiviteten i cancervården, men som vi alla vet kan spelet förändras i ett verkligt hälsosystem där resurserna är begränsade och måste distribueras bättre. Enligt en undersökning uppgår kostnaderna för ineffektiva behandlingar till cirka 20 procent av kostnaderna, och om ineffektiveten förbättras så kan vi spara cirka 1 biljon dollar globalt.

Undersökningen görs i 10 länder däribland Sverige. Länken till undersökningen som är på svenska hittar du här:

Länk till undersökning

Ordförandens tankar

Nu är det härlig sommarvärme så hoppas ni njuter för fullt!
Styrelsen har mycket att ta tag i och första styrelsemötet ägde rum torsdagen den 31/5.

Passar på att påminna om att alla är välkomna att skicka in material till Gynsamposten. Det är vi tillsammans som skapar innehåll till tidningen samt hemsidan. Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vad som publiceras.

Allt gott och glöm inte solskydd och vätska i värmen!

A301F418-FDA5-4E49-B986-7ADF8040F22C.jpeg

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Hur vi hanterar dina uppgifter kan du läsa här

Vill du fördjupa dig i vad den innebär så finns mer att läsa hos datainspektionen

Cancervården ska stärkas och bli mer långsiktig

Det känns otroligt bra att vi ska medverka i första mötet. Klart vi i Gynsam ska vara med i maktens korridorer visa oss och framför allt göra oss hörda.
Vikten av att patientens röst tas på allvar, och att patientorganisationerna blir inbjudna, är ett steg i rätt riktning.
Som ny ordförande, så håller jag just nu på att läsa och sätta mig in i olika saker, men detta är hög prio i dags läget. /Belinda

Läs mer om satsningen: Regeringskansliet

Lokalt

Under fliken Lokalföreningar ser du fikaträffar, evenemang samt föreläsningar som ordnas runt om i landet.

RCC har gjort en film om hur det går till i ett standardiserat vårdförlopp.
Se filmen

Om du vill läsa nationella vårdprogram eller annan information från Regionala Cancercentrum i samverkan gå in på RCC

eftercancern_logo.png En mycket bra och informativ sida med tips och råd om rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in