Gynsam

Gynsams vision

Gynsam vill se en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras anhöriga.

Några av de frågor vi driver:

- att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
- att alla, oavsett var du bor, skall ha tillgång till det bästa inom gyncancervård
- att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
- att alla skall erbjudas rehabilitering

Gynsams nya symbol

Följ oss gärna på Facebook

Information till er i Skåne

Läs mer här

Studie om behov av stöd efter behandling av gyncancer

Är du intresserad av att delta i en studie som syftar till att visa vilket stöd som finns samt vad kvinnor önskar få efter behandling.

Läs mer här

Livet efter - Sätra Brunn

Nu är gruppen fulltalig för en helg i välmåendets tecken. Alla ni som anmält er har fått en plats och kommer att få mer information via mejl inom kort.

Ni kan förutom god mat och trevligt umgänge se fram emot föreläsning med Pistill, Jeanette Hoel från norska Gynkreftföreningen kommer, ett yogapass planeras samt lite sminktips.

Väl mött!

Vi har planer på att anordna en måbra-helg för er som är inte är i målgruppen för Sätra Brunn.
Planering är igång och har ni ideér, tankar och önskemål så tveka inte att höra av er till oss.
Även du som har intresse att vara med i arbetsgruppen för detta är välkommen att kontakta oss!

Ordföranden har ordet

Nu är alla medlemmar försäkrade till och från aktiviteter i Gynsams regi. Detta gäller incidenter som kräver läkarbesök.
Lokalföreningarna kommer att få mer information vid Oktoberträffen 13-14 oktober. Detta kommer sedan delges medlemmarna runt om i landet.

Vid frågor kontakta Stenne Svensson 070-910 15 32 eller stenne.svensson@bredband.net

Lokalt

Under fliken Lokalföreningar ser du fikaträffar, evenemang samt föreläsningar som ordnas runt om i landet.

RCC har gjort en film om hur det går till i ett standardiserat vårdförlopp.
Se filmen

Om du vill läsa nationella vårdprogram eller annan information från Regionala Cancercentrum i samverkan gå in på RCC

eftercancern_logo.png En mycket bra och informativ sida med tips och råd om rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in