Gynsam

Gynsam

gynsam_logo_ulla-081015.jpg

Gynsam-Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation

Gynsam är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. Vårt syfte är att stödja kvinnor med gynekologisk cancer och deras anhöriga. Genom att påverka politiker, beslutsfattare och den allmänna opinionen arbetar vi för

• att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
• att alla, oavsett var man bor, skall ha tillgång till det senaste och bästa inom gyncancervården
• att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
• att alla skall erbjudas rehabilitering

3-Gynsamvarnar.jpg

Senast uppdaterad 171113