Gynsam

Gynsams vision

Gynsam arbetar för en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras anhöriga.

Några av de frågor vi driver:

- att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
- att alla, oavsett var du bor, skall ha tillgång till det bästa inom gyncancervård
- att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
- att alla skall erbjudas rehabilitering

Gynsams nya symbol

Följ oss gärna på Facebook

Kunskapsdag och Riksstämma 2018

Kallelse samt program finns här

Under fliken Lokalföreningar ser du fikaträffar, evenemang samt föreläsningar som ordnas runt om i landet.

eftercancern_logo.png En mycket bra och informativ sida med tips och råd om rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken.

Om du vill läsa nationella vårdprogram eller annan information från Regionala Cancercentrum i samverkan gå in på RCC

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in