Gynsam

Gynsams vision

Gynsam arbetar för en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras anhöriga.

Några av de frågor vi driver:

- att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
- att alla, oavsett var du bor, skall ha tillgång till det bästa inom gyncancervård
- att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
- att alla skall erbjudas rehabilitering

Gynsams nya symbol

Aktuellt

Gynsams Kunskapsdag och Riksstämma var i år förlagda till Göteborg, en ny styrelse är nu vald och kommer att konstitueras och presenteras inom kort.

Följ oss gärna på Facebook

Efter Cancern är en mycket bra och informativ sida med tips och råd om rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken.Kontakt
Ordförande Margaretha Sundsten kan nås på mobil 070-654 97 51.

Rapport från Norge

Belinda har deltagit i seminariet Friskt Sinn tillsammans med våra nordiska föreningar.
Läs om det här

Enkät om senkomplikationer

För några år sedan gjorde Gynsam en enkät om senkomplikationer efter gynekologisk cancer, och fick in många svar. Nu ska vi göra en ny enkät och hoppas på minst lika många svar denna gång.

Mer information och enkäten finns här

Livet efter gyncancer

Gynsams arbetsgrupp LE (Livet Efter gynekologisk cancer) har kommit igång. Fokus kommer att ligga på hur man hittar vägar till att må så bra som möjligt efter en cancerdiagnos. Mer information samt vad som är på gång kommer inom kort.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in