Gynsam

Gynsams vision

Gynsam arbetar för en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras anhöriga.

Några av de frågor vi driver:

- att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
- att alla, oavsett var du bor, skall ha tillgång till det bästa inom gyncancervård
- att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
- att alla skall erbjudas rehabilitering

Gynsams nya symbol

Aktuellt

Avgiften för att lämna cellprov slopas i hela landet.
Gynekologiskt cellprov för screening för livmoderhalscancer erbjuds med tre till sju års intervall, beroende på ålder, de ca 2,6 miljoner kvinnor i Sverige som är i åldern 23-64 år. I vissa landsting är provtagningen redan gratis medan det i andra kostar upp till 200 kr.
Satsningen beräknas kosta 141 miljoner kronor per år och träder i kraft vid årsskiftet.

Följ oss gärna på Facebook

Livet efter gyncancer

livetefter.jpeg Första träffen för medlemmar i Gynsam blir på Sätra Brunn i Sala. Den 30 september-1 oktober träffas vi och lär, utbyter erfarenheter och mår bra!

Program:
12.00-13.00 Start lunch.
13.00-14.30 Föreläsning
14.30-15.00 Fika
15.00- 16.00 Föreläsning
16.00- 19.00 Spa, vila, fri lek med andra ord
19.00 Middag.
ca 20.30- 21.30 samkväm och samtal i grupper.

Söndag
8.00-9.00 Frukost
9.00- 9.30 återkoppla, sammanfatta, samkväm och samtal i grupper från lörd kväll.
9.30-10.00 Fika
10.00-11.00 Föreläsning
11.00- 11.15 Mjuka rörelser till musik.
11.15- 12.00 Föreläsning
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Föreläsning
14.00-14.30 Sammanfattning
14.30-15.00 Fika och avslut.

Ny analysmetod minskar risken för livmoderhalscancer

Läs mer på Onkologi i Sverige här

Ride for women

Läs mer om cykelloppet från Oslo till Wien:

Läs mer

Belinda mötte gänget vid starten i Göteborg.

rideforwoman.jpg

Enkät om senkomplikationer

För några år sedan gjorde Gynsam en enkät om senkomplikationer efter gynekologisk cancer, och fick in många svar. Nu ska vi göra en ny enkät och hoppas på minst lika många svar denna gång.

Mer information och enkäten finns här

Tips

Efter Cancern är en mycket bra och informativ sida med tips och råd om rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken.Kontakt
Ordförande Margaretha Sundsten kan nås på nummer: 070-654 97 51

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in