Gynsam

Gynsams vision

Gynsam arbetar för en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras anhöriga.

Några av de frågor vi driver:

- att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
- att alla, oavsett var du bor, skall ha tillgång till det bästa inom gyncancervård
- att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
- att alla skall erbjudas rehabilitering

Engelsk.jpg

Gynsams nya symbol

Kalendern

Kom ihåg att sista anmälningsdag till Kunskapsdagen och Riksstämman är 24 april

23 april - Manusstopp Gynsamposten nr 3
12 maj - Kunskapsdag
13 maj - Gynsams riksstämma

Kontakt
Ordförande Margaretha Sundsten kan nås på mobil 070-654 97 51.

Vad händer under våren 2017 ?
2017 inleddes med en ordförandekonferens i Stockholm 21 januari. Syftet med konferensen var att utbyta erfarenheter, ambitioner och visioner för framtiden. Trevligt att få träffa nästan alla ordförande, några kunde inte delta på grund av sjukdom.
Det framkom många olika önskemål, bl a önskar föreningarna att Gynsam utbildar flera stödpersoner, det fanns även önskemål om funktionärsutbildning. Vi fick också förfrågan om vi kan anordna nationella som regionala dagar. Styrelsen tog med sig frågorna och återkommer.Ordförande // Margaretha S

Enkät om senkomplikationer

För några år sedan gjorde Gynsam en enkät om senkomplikationer efter gynekologisk cancer, och fick in många svar. Nu ska vi göra en ny enkät och hoppas på minst lika många svar denna gång.

Mer information och enkäten finns här

Livet efter gyncancer

Gynsams arbetsgrupp LE (Livet Efter gynekologisk cancer) har kommit igång. Fokus kommer att ligga på hur man hittar vägar till att må så bra som möjligt efter en cancerdiagnos. Mer information samt vad som är på gång kommer inom kort.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in