Gynsam

Gynsams vision

Gynsam vill se en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras anhöriga.

Några av de frågor vi driver:

- att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
- att alla, oavsett var du bor, skall ha tillgång till det bästa inom gyncancervård
- att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
- att alla skall erbjudas rehabilitering

Gynsams nya symbol

Följ oss gärna på Facebook

Livet efter - Sätra Brunn

Vi inbjuder till en helg med fokus på välbefinnande!
Precis som förra året så riktar vi oss till Gynsams medlemmar i målgruppen 30-65 år.

Vi startar vid lunch lördagen den 29/9 och avslutar 15:00 söndag den 30/9. Platsen är Sätra Brunn strax utanför Sala.
Utförligare program kommer inom kort!
Anmälan senast den 17/8 via formuläret nedan. Anmälningsavgift på 400kr betalas till Gynsams Bg 374-9660 i samband med anmälan. Märk med ditt namn och Sätra Brunn.

Vi har 15 platser så först till kvarn.

Vi har planer på att anordna en måbra-helg för er som är inte är i målgruppen för Sätra Brunn.
Planering är igång och har ni ideér, tankar och önskemål så tveka inte att höra av er till oss.
Även du som har intresse att vara med i arbetsgruppen för detta är välkommen att kontakta oss!

Ordföranden har ordet

Nu är alla medlemmar försäkrade till och från aktiviteter i Gynsams regi. Detta gäller incidenter som kräver läkarbesök.
Lokalföreningarna kommer att få mer information vid Oktoberträffen 13-14 oktober. Detta kommer sedan delges medlemmarna runt om i landet.

Vid frågor kontakta Stenne Svensson 070-910 15 32 eller stenne.svensson@bredband.net

Lokalt

Under fliken Lokalföreningar ser du fikaträffar, evenemang samt föreläsningar som ordnas runt om i landet.

RCC har gjort en film om hur det går till i ett standardiserat vårdförlopp.
Se filmen

Om du vill läsa nationella vårdprogram eller annan information från Regionala Cancercentrum i samverkan gå in på RCC

eftercancern_logo.png En mycket bra och informativ sida med tips och råd om rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in