Gynsam

Gynsams vision

Gynsam arbetar för en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras anhöriga.

Några av de frågor vi driver:

- att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
- att alla, oavsett var du bor, skall ha tillgång till det bästa inom gyncancervård
- att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
- att alla skall erbjudas rehabilitering

Gynsams nya symbol

Aktuellt

Den 8:e december har vi ordförandeträff, den 9:e december funktionärsutbildning för ordförande, kassör samt sekreterare i lokalföreningarna.

Under fliken Lokalföreningar ser du fikaträffar, evenemang samt föreläsningar som ordnas runt om i landet.

Följ oss gärna på Facebook

Livet efter gyncancer

IMG_1308.JPG Första träffen för medlemmar i Gynsam var på Sätra Brunn i Sala. Den 30 september-1 oktober träffades vi och fick inspiration och verktyg för att livet efter en cancerdiagnos ska bli så bra som möjligt.
Sammanfattningsvis en härlig helg som innehöll många skratt och lite tårar men framförallt en värmande gemenskap!

Ride for women

Läs mer om cykelloppet från Oslo till Wien:

Läs mer

Belinda mötte gänget vid starten i Göteborg.

rideforwoman.jpg

Enkät om senkomplikationer

För några år sedan gjorde Gynsam en enkät om senkomplikationer efter gynekologisk cancer, och fick in många svar. Nu ska vi göra en ny enkät och hoppas på minst lika många svar denna gång.

Mer information och enkäten finns här

Tips

Efter Cancern är en mycket bra och informativ sida med tips och råd om rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken.Kontakt
Ordförande Margaretha Sundsten kan nås på nummer: 070-654 97 51

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in