Gynsam

Gynsams vision

Gynsam vill se en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras anhöriga.

Några av de frågor vi driver:

- att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
- att alla, oavsett var du bor, skall ha tillgång till det bästa inom gyncancervård
- att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
- att alla skall erbjudas rehabilitering

Gynsams nya symbol

Följ oss gärna på Facebook

Stödpersoner

Som medlem i Gynsam får du tillgång till stödpersoner.

En stödperson…
• har själv haft gynekologisk cancer
• vet genom egen erfarenhet hur viktigt det är att ha någon att tala med om sin situation
• har tid att lyssna
• har moralisk tystnadsplikt
• är utbildad för sin uppgift

Telefonnummer finner du på baksidan av Gynsamposten.

Broschyr på flera språk

Broschyr med information om vikten av att gå på sina cellprovskontroller finns att läsa på flera språk.
Du hittar den här

Lokalt

Under fliken Lokalföreningar ser du fikaträffar, evenemang samt föreläsningar som ordnas runt om i landet.

RCC har gjort en film om hur det går till i ett standardiserat vårdförlopp.
Se filmen

Om du vill läsa nationella vårdprogram eller annan information från Regionala Cancercentrum i samverkan gå in på RCC

eftercancern_logo.png En mycket bra och informativ sida med tips och råd om rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken.

IMG_0399.PNG Kika in i butiken

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in