Gynsam

Ge gåva

1-Gynsams-symbol.jpg Vill Du skänka en gåva eller minnesgåva till Gynsam? Vi lovar att gåvan kommer att användas till att ge våra medlemmar, som insjuknat i gynekologisk cancer, hjälp och stöd för att få ett bättre liv. Du kommer att få en bekräftelse på att Gynsam mottagit gåvan (om du fyller i din e-post).

Namn på den person Du vill hedra
Orsaken, kanske en högtidsdag eller bara en välgångsönskan
Givarens eller givarnas namn
Jag vill att Gynsam skickar sitt "postogram" (gåvobrev)
till den som ska hedras med givarens eller givarnas namn.
Min hälsning
Gåvobrevet skickas till
Namn
Adress
Telefon

Vid dödsfall eller begravning skickar vi ett minnesblad
Uppge namn på den avlidna eller avlidne
Namn på givarna som ska stå med på minnesbladet
Minneshälsning
Plats för begravningsceremonin (om Du så vill)
Begravningsdatum (om Du så vill)

Minnesbladet skickas till
Namn
Adress
Telefon

Inbetalarens namn
Inbetalarens adress
Inbetalarens telefon
Inbetalarens e-post
 

Har du frågor kontakta Margaretha 070-654 97 51 E-post: info@gynsam.se

Gynsams bankgiro 374-9660

Gynsam tackar varmt för Din gåva!

3-Gynsamvarnar.jpg