Gynsam

Gynsam

Gynsam-Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation

1-Gynsams-symbol.jpg Gynsam är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. Vårt syfte är att stödja kvinnor med gynekologisk cancer och deras anhöriga. Genom att påverka politiker, beslutsfattare och den allmänna opinionen arbetar vi för

• att gemensamma riktlinjer och en gemensam vårdplan antas för hela Sverige
• att alla, oavsett var man bor, skall ha tillgång till det senaste och bästa inom gyncancervården
• att förebyggande hälsokontroller utvecklas och utförs
• att alla skall erbjudas rehabilitering

Gynsam har i dagsläget 700 medlemmar.