Gynsam

Info

Beställ gärna vår symbol

Gynsams-symbol.jpg Symbolen kostar 30 kronor som sätts in på Gynsams bankgiro 374-9660 eller Swish 123 075 23 29. Uppge namn och adress och att betalningen avser Gynsams symbol så kommer den med posten.

Broschyr på flera språk

Broschyr med information om vikten av att gå på sina cellprovskontroller finns att läsa på flera språk.
Du hittar den här

GDPR

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Hur vi hanterar dina uppgifter kan du läsa här

Vill du fördjupa dig i vad den innebär så finns mer att läsa hos datainspektionen

Lilla boken om äggstockscancer

Lilla boken om äggstockscancer Lilla boken om äggstockscancer är ett samarbetsprojekt mellan patientorganisationen Gynsam, Roche AB, yrkesverksamma inom onkologi samt personer med egna erfarenheter av äggstockscancer.

Nationellt vårdprogram äggstockscancer läs mer...

Faktablad

Faktablad-aggstockscancer.JPG ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten
om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå.
Dessa dokument har tagits fram i syfte att ge grundläggande
kunskap om äggstockscancer till alla kvinnor och
deras närstående.
Vad är äggstockscancer...

Faktablad-vad-behover-vi-veta.JPG Vad behöver vi veta...

10 frågor

10-fragor.png 10 frågor för ditt läkarbesök

Informationsskrift Förstoppning vid behandling av cancersmärta
Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. De påverkas på alla nivåer – både fysiskt, mentalt, socialt och existentiellt. I en studie som jag genomförde tillsammans med Maria Friedrichsen beskrev patienterna att de till och med slutade äta för att undvika att bli förstoppade igen.

Informationsskrift Illamående vid cancerbehandling
I denna broschyr vill vi försöka förklara vad som orsakar illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling, hur dessa biverkningar behandlas med olika typer av läkemedel och vad du själv kan göra för att minska risken för att må illa under din cancerbehandling.

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka patientens delaktighet i den egna vården och på så sätt göra vården säkrare.

Rädda Livet RÄDDA LIVET
Cancerfondens tidning Rädda Livet utkommer fyra gånger om året. ...