Gynsam

Lokalföreningar

1-Gynsams-symbol.jpg Gynsam består idag av tretton lokalföreningar och ett antal direktmedlemmar. Gynsam arbetar för att inom en snar framtid bilda fler föreningar. Genom att bli många föreningar och medlemmar har Gynsam större möjligheter att påverka i frågor av stor vikt för kvinnor med gynekologisk cancer.

Gyncancerföreningarnas uppgift är främst att vara ett stöd för kvinnor med gynekologisk cancer. Genom att föreningarna arrangerar medlemsmöten och aktiviteter som föreläsningar kan medlemmarna träffas, lära känna varandra och stödja varandra. Föreningarna erbjuder hjälp genom särskilt utbildade stödpersoner.

Gynsam som samlad patientorganisation är det påtryckande organet som kan verka som remissinstans. Gynsam har informationsansvaret och ansvaret att sprida kunskap inom gyncancerområdet. Gynsam utbildar gyncancerföreningarnas stödpersoner.

3-Gynsamvarnar.jpg