Gynsam

Stödpersonsverksamhet

1-Gynsams-symbol.jpg Det är känslomässigt svårt att drabbas av cancer. Sjukvården upplevs ofta fokusera på kroppen och ha lite tid över till själsliga frågor. Som medlem får du tillgång till stödpersoner runt om i landet.

Dessa har genomgått en utbildning som följer Gynsams regler och utbildningskrav för stödpersonsverksamhet se stadgarna

En stödperson…
• har själv haft gynekologisk cancer
• vet genom egen erfarenhet hur viktigt det är att ha någon att tala med om sin situation
• har tid att lyssna
• har moralisk tystnadsplikt
• är utbildad för sin uppgift
• är ett komplement till sjukvården
• hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor
• träffas på sina hemtelefoner eller via Gynsam

3-Gynsamvarnar.jpg